De MennistepôleIn 1795 vindt er een omwenteling plaats in Nederland.

Prins Willem van Oranje-Nassau moet wijken en de Bataafse Republiek wordt gesticht. Oranje gezinden worden uit provinciale en gemeentelijke betrekkingen ontslagen.

De Grietman van Smallingerland, Hector Livius van Haersma, is Oranje gezind en moet vluchten. Hij verbergt zich op een eilandje in de Oosterzanding, “de Menniste Pôlle”, welke eigendom is van de Doopsgezinde kerk van Drachten. Schoolmeester Abraham Nicolai roeit 's avonds met een bootje naar de pôlle om de Grietman eten en drinken te brengen. De Grietman wordt verraden en naar het Blokhuis in Leeuwarden gebracht. In 1802 laat de Franse bezetter hem vrij, omdat er geen capabele mensen zijn om bestuursfuncties uit te oefenen. Hector Livius van Haersma wordt benoemd tot Drost van Smallingerland, Opsterland en Oost Stellingwerf. Daarna zijn de van Haersma's tot 1832 Grietman van Smallingerland.