Financiën


Financiële jaarstukken Stichting Hattum de Vries over het jaar 2021

Exploitatieoverzicht 2021 van Stichting Hattum de Vries


BANK

Saldo 31/12/2020 2.278,68

Uitgaven:

Inkomsten:


26/01

Stichting Smelne`s Erfskip abonnement

€ 25,00


=,==


01/04

Eendenkooi Stichting

€ 97,50

=,==


01/06Datas nota kuierroutebordjes

€ 124,61


=,==
22/06Handelsonderneming JDV bevestigingsmateriaal kuierroute

€ 12,57


=,==
08/12


Nota Hosting2go webhosting

€ 89,90


=,==29/12


Gemeente Smallingerland leges keunstwurk


€ 404,60


=,==30/12


De Vries Konstrukt

€ 79,60


=,==


2020Bankkosten 2020

€ 181,20

=,==


TOTAAL KOSTEN

€ 1.014,98

TOTAAL BATEN

€ 0,00

KAS

Saldo 31/12/2020 € 22,70

Saldo 31/12/2021 € 22,70

Saldo 31/12/2020: € 2.278,68

Uitgaven 2021: - € 1.014,98

Inkomsten: € =,==

------------------------------------------------

Saldo BANK 31/12/2021: € 1.263,70

Saldo KAS 31/12/2021: € 22,70

=============================

Totaal batig saldo: € 1.286,40

Jaarrekening opgemaakt door F. Wijma te Oudega, 23 januari 2022Zoals u ziet boeren we langzamerhand steeds verder achteruit. Uiteindelijk zal de situatie niet meer houdbaar blijken te zijn.

Dat is ook logisch, de Stichting heeft geen enkele inkomsten maar slechts uitgaven.

Al binnen 2 jaar zal de situatie zo zijn dat de stichting niet meer kan doorgaan op de huidige weg.


Mocht u ons willen steunen?

Dat kan! Graag zelfs!


U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0320 9902 30 ten name van: St. Hattum de Vries.


Onze stichting is ANBI gecertificeerd.