Financiën

Financiële jaarstukken Stichting Hattum de Vries over het jaar 2020

Exploitatieoverzicht 2020 van Stichting Hattum de Vries

BANK

Saldo 31/12/2019 3.197,35

Uitgaven:

Inkomsten:

31-03

De Vries Construct nota corton stalen palen tbv uitbreiding Kuierroute

€ 1.969,02

23-04

Nota Betondingen poeren palen

€ 265,31

28-05

Subsidie Kuierroute Smallingerland

€ 1.600,00

05-10

Verkoop routeboekjes

€ 5,75

09-12

Nota Hosting2go webhosting

€ 89,90

2020

Bankkosten 2020

€ 151,20

TOTAAL KOSTEN

€ 2.475,25

TOTAAL BATEN

€ 1.605,75

KAS

Saldo 31/12/2019 € 22,70

Saldo 31/12/2020 € 22,70

Saldo 31/12/2019: € 3.197,35

Uitgaven 2017: - € 2.475,25

Inkomsten: € 1.605,75

Saldo BANK 31/12/2018: € 2.327,85

Saldo KAS 31/12/2018: € 22,70

Totaal batig saldo: € 2.350,55

Jaarrekening opgemaakt door F. Wijma te Oudega, 18 januari 2021

Zoals u ziet boeren we langzamerhand steeds verder achteruit. Uiteindelijk zal de situatie niet meer houdbaar blijken te zijn.

Mocht u ons willen steunen?

Dat kan! Graag zelfs!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 03209 9902 30 ten name van: St. Hattum de Vries.

Onze stichting is ANBI gecertificeerd.