U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Petroleumhandel

 

Lieuwe Maske laat voor 1900 hier een woning bouwen. Hij is marskramer en handelt in petroleum. Vervolgens heeft Jille de Boer hier een winkel met de naam ‘Albatros’. In 1921 brandt de winkel af en laat politieagent Willem van Oostrum een nieuwe woning bouwen.

Deze woning is vele jaren de ambtswoning van de dorpspolitie van Oudega.

 

Bewoners Fabrykswei 29:

 

Lieuwe Maske                                                                                          ?      -1912

Jille en Fokje de Boer                                                                           1912-1921

Willem en Trijntje van Oostrum                                                        1921-1934

Bartholomeus en Aukje de Graaf                                                      1934-1939

Pieter Bergsma                                                                                       1939-1940

Jan Zwerver                                                                                             1940-1942

Jan en Dina Bennema   veldwachter                                                1942-1943

Jan en Metje Faber                                                                                1943-1956

Klaas en Aaltje Dantuma                                                                      1956-1961

Fokke en Pietje van der Meer                                                             1961-1969

Johannes en Antje Witzenburg                                                           1969-1999

Joeke Paulusma                                                                                       1999

 

Lieuwe Maske laat hier vóór1900 een woning met winkel bouwen, hij heeft een petroleumhandel en is marskramer. Hij gaat met een grote bak op zijn rug met galanterie de boer op. In 1912 verkoopt Maske zijn winkel aan Jille Pieters de Boer.

De Boer heeft hier een winkel genaamd ‘Albatros’ (of is dit een merknaam?)

Door brand wordt de winkel verwoest, dorpsagent Willem van Oostrum laat een nieuwe woning bouwen. In 1934 koopt gemeente Smallingerland de woning en de volgende bewoner is dorpsagent de Graaf.

Van 1939-1956 wordt de woning voor kortere duur verhuurd aan niet politieambtenaren uitgezonderd veldwachter Binnema.

Pas in 1956 komt hier weer een dorpsagent wonen. Ook de laatste dorpsagent F. van der Meer woont hier tot hij overgeplaatst wordt naar Drachten. Vervolgens wordt de woning door de gemeente Smallingerland verkocht