U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

                               Woning met pakhuis, taxibedrijf en kunstmesthandel

 

Deze woning met pakhuis is in 1925 gebouwd voor Tjitte de Vries, stoombootkapitein en koopman.

Het pakhuis is voor opslag van goederen voor de beurtdienst en voor kunstmest, veevoer en landbouwzaden. Vervolgens heeft Christina de Vries-Welling met haar zoon Cornelis de Vries hier een taxibedrijf, solex verhuur en kunstmesthandel.

Na 1954 woonhuis.

 

In 1877 koopt de gemeente Smallingerland een strook grond aan voor de aanleg van een weg, de Havenweg. De bewoners gebruiken de naam Nije Wei en later ook wel Tarwei.

In 1900 wordt zuivelfabriek ‘de Hoop’ gebouwd en in 1953 krijgt de straat de naam Fabrykswei.

Tijdens de voor- en najaarsmarkt staan op de Fabrykswei de hokken voor de schapen, lammeren, varkens en biggen.

 

Tiete de Vries handelt in kunstmest, landbouwzaden en veevoer. Bovendien heeft hij samen met zijn broer Hattum een veerdienst op Leeuwarden met de stoomboot ‘Voorwaarts 2’ en later de ‘Oudega Smallingerland’. De boot is bestemd voor vervoer van passagiers, goederen en vee. Dit heeft geduurd tot 1937, daarna gaan de gebroeders over op vervoer van goederen en vee over de weg. Tiete is tot zijn overlijden in 1945 doorgegaan met het veevervoer. Daarna is zijn deel overgenomen door zijn neef Jelle van der Wal, die het aandeel van Hattum de Vries  in 1938 heeft overgenomen.

Christine de Vries-Welling met haar zoon Cornelis gaan verder met de kunstmesthandel, taxibedrijf en solexverhuur. Ook heeft zoon Cornelis hier een autorijschool. In 1953 verhuist Cornelis met zijn gezin naar Slotsingel 18.

Bewoners Fabrykswei 14:

 

Tiete en Christine de Vries                                                        1925-1945

Christine de Vries-Welling en zoon Cornelis de Vries             1945-1953

Christine de Vries-Welling                                                        1953-1964

Jantje Jelsma-de Vries en kinderen                                            1964-1978   

Douwe en Tineke Kooistra-Jelsma                                            1978-2001

Sjoerd van Bruggen en Hendrikje de Boer                                 2001-2003

Edu en Catrien Hoekstra-Adema                                                2003-2019

Theo Spoelstra                                                                            2019