U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Verantwoording activiteiten seizoen 2020 en een vooruitblik op seizoen 2021

van de stichting Hattum de Vries

 

 

 

Informatie over de kuier- en fietsroute te Oudega Smallingerland, geïnitieerd en uitgevoerd door de Stichting Hattum de Vries, gesteund door de gemeente Smallingerland en het Iepen Mienskipsfûns in 2018.

 

 

De eerste stap van de kuier- en fietsroute langs tweeёnveertig objecten in het dorp Oudega en omgeving is klaar!

Het seizoen 2018/2019 heeft de Stichting Hattum de Vries zich beziggehouden met het opzoeken van historische informatie betreffende de tweeёnveertig objecten. Hiervoor zijn boeken geraadpleegd, interviews afgenomen en is er archiefonderzoek verricht in het archief van de gemeente Smallingerland. Voor de geraadpleegde bronnen klik hier

 

Vervolgens is de informatie in leesbare teksten samengevat en met foto’s, na veelvuldig passen en meten en in overleg met de drukker op de panelen gezet. Alle eigenaren van de desbetreffende panden zijn benaderd en hebben positief gereageerd. Ook heeft de Stichting de gemeente en het waterschap om toestemming gevraagd voor de plaatsing van een aantal zuilen

 

 

Inmiddels wordt er druk gewerkt aan uitbreiding van de historische  kuierroute met de Fabrykswei.

Door de Coronacrisis zijn deze werkzaamheden enigszins op de achtergrond geraakt, al is subsidie reeds aangevraagd en verleend. Ook zijn de mooie corton stalen standaards al in ons bezit.

Rest nog slechts het plaatsen van de nieuwe standers met bordjes en de bordjes aan de muren.

 

 

In het voorjaar van 2019 is gedurende een periode van 6 weken de tentoonstelling "HUISVLIJT" gepresenteerd aan het publiek. Ook deze tentoonstelling werd door het publiek hoog gewaardeerd. Inmiddels zijn wij alweer bezig met het opstellen van een nieuwe tentoonstelling die waarschijnlijk eind april  2020 zal worden geopend. Hierin zullen wij ingaan op 75 jaar bevrijding. Mobilisatie, oorlog en de gevolgen daarvan. 

Waarschijnlijk zal deze tentoonstelling worden vergezeld door een lessenserie aan de plaatselijke lagere school al zijn de contouren nog niet geheel duidelijk. 

Helaas is ook deze tentoonstelling stilgezet. Gehoopt wordt dat deze alsnog in 2021 plaats kan vinden. Mocht dit niet lukken, dan wordt gedacht aan 2022.